GH A شنبه 28 مهر 1397 12:23 ب.ظ نظرات ()
ما هم شکسته خاطر و دیوانه بوده ایم
ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم
ما نیز چون نسیم سحر درحریم باغ
روزی ندیم بلبل و پروانه بوده ایم
ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق
عبرت فزای مردم فرزانه بوده ایم
بر کام خشک ما به حقارت نظر مکن!
ما هم رفیق ساغر و پیمانه بوده ایم!
ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم
ماهم شکسته خاطر و دیوانه بوده ایم
======================
خدا را شکر با هم شاد هستیم
خراب هم ولی آباد هستیم
زمستانی است فصل عشق، اما

پر از دلگرمی این ماه  هستیم

صبح روزی پشت در می آید و من نیستم
قصه دنیا به سر می آید و من نیستم

یك نفر دلواپسم این پا و آن پا می كند
كاری از من بلكه بر می آید و من نیستم

بعد ها اطراف جای شب نشینی هایمان
بوی یك یک یار می آید و من نیستم

خواب و بیداری، خدایا بازهم در می زنند
نامه هایم از سفر می آید و من نیستم

در خیابان، در اتاقم، روی كاغذ، پشت میز
شعر تازه آنقدر می آید و من نیستم

بعد ها وقتی كه تنها خاطراتم مانده است
عشق روزی پشت در می آید و من نیستم

هرچه من تا نبش كوچه می دویدم او نبود
روزی آخر یك نفر می آید و من نیستم


              زمان تصمیم میگیرد 


              چه کسی را در زندگی‌ات 


                        ملاقات خواهی کرد


                             قلبت تصمیم میگیرد 


               چه کسی را
                          در زندگی‌ات میخواهی 


                               ورفتارت تصمیم میگیرد 


          چه کسی در زندگی‌ات میماند


آخرین ویرایش: شنبه 28 مهر 1397 01:33 ب.ظ
ارسال دیدگاه