GH A یکشنبه 4 تیر 1396 10:25 ق.ظ نظرات ()
استشمام شمیم فطر از پنجره نورانی رمضان گوارای وجودتان!
بخش هایی گلچین شده  از دعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان که هر فراز دلخواه آن قابل ارسال به وسیله پیامک میباشد:

- اى خداوند، اینک با او وداع مى‏کنیم، همانند وداع با عزیزى که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت تنهایى کند...

****

- بدرود اى گرامى‏ترین اوقاتى که ما را مصاحب و یار بودى، اى بهترین ماه در همه روزها و ساعتها.

****

 بدرود اى ماه دست یافتن به آرزوها، اى ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند.
****

-بدرود اى یار و قرینى که چون باشى، قدرت بس جلیل است و چون رخت بر بندى، فراقت رنج افزا شود. اى مایه امید ما که دوریت براى ما بس دردناک است.
****

 -بدرود اى همدم ما که چون بیایى، شادمانى و آرامش بر دل ما آرى و چون بروى، رفتنت وحشت خیز است و تألم افزاى.
****

 بدرود اى همسایه‏اى که تا با ما بودى، دلهاى ما را رقت بود و گناهان ما را نقصان.
****

- بدرود اى یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادى و اى مصاحبى که راههاى نیکى و فضیلت را پیش پاى ما هموار ساختى.
****

 بدرود که آزاد شدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسیارند، و چه نیکبخت است آن که حرمت تو نگه داشت.

****

- بدرود که چه بسا گناهان که از نامه عمل ما زدودى و چه بسا عیبها که پوشیده داشتى.
****

 -بدرود اى ماهى که هیچ ماه دیگر را توان همسرى با تو نیست.
****

 بدرود اى ماهى که تا تو بودى، امن و سلامت بود.

****

 - بدرود که به هنگام وداع از تو نه غبارى به دل داریم و نه از روزه‏ات ملالتى در خاطر.
****

- بدرود که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک.

****

 بدرود که چه بدیها که با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که ما را نصیب آمد.
****

 -بدرود که دیروز که در میان ما بودى آزمند ماندنت بودیم و فردا که از میان ما خواهى رفت آتش اشتیاق در دل ما شعله خواهد کشیدرمضان نود و شش عزیزم سـلام؛

می دانم سرت شلوغ است

 و داری چمدانت را برای رفتن آماده می کنی...

خواستم بپرسم؛

میان باران و بوی عشق و معرفت وایمان وامید

در چمدانت

برایم و همه ی آدم ها، 

یک دشت آرزوی برآورده شده گذاشته ایی؟؟!!!

آخه ، میدونی چیه ؟؟!!

 پارسال، تا جایی که جا داشتم دلم شکست؛

اشکمان ریخت؛درشبهای قدر وآرزوهای بزرگ

نگاهم غرق انتظار شدکه چه سالی را خداوند برایم مقدرکرده

که پارسالمون سال بغض بود،

سال آه بود ''سال خداحافظی های سیاه'' بود...!!!

سال جدایی ها بود...

سال تلخکامی ...

 حالا امسال روزی که امدی که تو از راه رسیدی؛

توی آغوشت برایم عشق آوردی ؟؟!!

توی چشمهایت برایم اشک شوق آوردی؟؟!!

توی دعاهایت درلبهایت خبرهای دلگرم کننده آوردی امید وسلامتی برایم اوردی؟؟!!

رمضان نود و شش عزیزم لطفا آنقدر خوب باش 

تا تمام روزهای سالت به یمن آمدنت 

غصه ها وغمها را به در کنم...

لطفا آنقدر مهربان باش که دلمان ؛

به آمدنت خوش باشد...

رمضان نود و شش عزیزم خوش آمدی که خوشم امد زامدنت

وخداحافظ که در این واپسین لحظات ماهت بازهم منتظر سرنوشتی هستم که خداوند برایم در شبهای قدر امسال مقدر نموده..

این ها همه برای خودم  بود...

 

و

و

و

و

از خداوند میخواهم که تمام ماهها وسالهای شماعزیزان به خیر وخوشی وسلامتی باشد !!!