GH A دوشنبه 7 فروردین 1396 11:33 ق.ظ نظرات ()
بنام خدای بهار آفرین / بهار آفرین را هزار آفرین
به جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در یادبود
نوروز مبارک

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛
برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد،
سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد...


پیامک عید نوروز ۹۶

مثلا منتظر عید و بهارم الکی
مثلا کنج دلم غصه ندارم الکیبه خودم می رسم و فکر غزل های نوام
مثلا خوب شده زخم سه تارم الکی

به دلم زردیِ پاییز نشد زخم تری!
مثلا سرخیِ گل های انارم الکی

منو تشویش محال است محال است محال
مثلا غرق خوشی! اوج قرارم الکی

دلم از ماندنِ یک جا به ستوه آمده است
مثلا عشق سفر توی قطارم الکی

به سرم می زند این بیت کمی گریه کنم
مثلا ابر بهارم که ببارم الکی

پیامک عید نوروز ۹۶


پرسیدم از گل سرخ ..در سینه ات چه داری..؟
برگونه های سرخت ..داغ غم که داری..؟

خوش میتراود از تو..عطر هوای مستی..!!
من عاشق تو هستم..تو عاشق که هستی..؟

گل با تبسمی گفت..ای یار دل شکسته..!!
این شرم سرخ عشق است..بر گونه ام نشسته

پرورده جانم از عشق..از یاد آن بهاران.....
بر هر نسیم عاشق دل داده ام فراوان...!!

شادابم از محبت...از عطر مهربانی...!!
بی رحمت بهاران...پژمرده ام به آنی...!!

این راز شرم عشق است..یک راز جاودانی..!!
بی عاشقی حرام است... یک لحظه زندگانی..!!